استفاده از سلف در HSPICE

در این مطلب به بررسی عناصر غیرفعال القاگر (سلف) معمولی و القاگر تزویجی می پردازیم و بررسی می کنیم که این عناصر با چه ساختاری در نرم افزار تعریف می شوند.

 
Learning HSPICE

القاگر (سلف)

ساختار تعریف قطعه :

 

یا :

یا :

یا :

که در آن:

Lxxx : نام عنصر القاگر است که باید با L شروع شود و کاراکترهای پس از آن مشخص کننده نام عنصر است. تعداد این کاراکترها می توانند حداکثر ۱۰۲۳ باشد.

N1 : نام گره پایه مثبت است.

N2 : نام گره پایه منفی است.

TC1 : ضریب دمایی مرتبه اول القاگر می باشد.

TC2 : ضریب دمایی مرنبه دوم القاگر می باشد.

SCALE : پارامتر مقیاس گذاری القاگر می باشد یعنی مقدار القاگر در این عدد ضرب می شود. مقدار پیش فرض آن مساوی واحد است.

IC : مقدار جریان اولیه القاگر برحسب آمپر است. این مقدار برای محاسبه نقطه کار DC به کار می رود. برای این منظور لازم است از UIC در دستور .TRAN استفاده می شود. مقدار آن توسط دستور .IC باطل می گردد.

L=inductance : مقدار القاگر است و می تواند به صورت عدد، پارامتر یا تابعی از ولتاژ گره، جریان شاخه یا هر متغیر مستقل دیگر مثل زمان (TIME)، فرکانس (HERTZ) یا دما باشد.

M : ضریبی که برای شبیه سازی چند القاگر موازی استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن مساوی واحد است.

DTEMP : اختلاف بین دمای عنصر و دمای مدار بر حسب درجه سانتیگراد می باشد و مقدار پیش فرض آن مساوی صفر است.

R : مقدار مقاومت القاگر برحسب اهم است و مقدار پیش فرض آن مساوی صفر است.

L=’equation’ : معادله ای است که مقدار القاگر را در دمای اتاق بر حسب ولتاژ گره، جریان شاخه یا هر متغیر مستقل دیگر مثل زمان (TIME)، فرکانس (HERTZ) یا دما مشخص می کند.

LTYPE : مشخص کننده نحوه محاسبه فلوی القاگر است، در صورتی که از equation استفاده شده باشد.

POLY : کلمه ای کلیدی است که مشخص می کند مقدار القاگر توسط چند جمله ای تعیین می شود.

C0 , C1 , … : ضرایب چند جمله ای هستند که مقدار القاگر را مشخص می کنند. C0 اندازه ضریب مرتبه ۰ ام، c1 اندازه ضریب مرتبه اول و همین طور الی آخر است. توجه کنید که ضرایب نمی توانند پارامتری باشند.

NT=turns : تعداد دورهای سیم پیچ القاگر است.

 

 

القاگر تزویجی

ساختار تعریف قطعه :

 

یا :

که در آن :

Kxxx : نام عنصر القاگر تزویجی است که باید با k شروع شود و کارکترهای پس از آن مشخص کننده نام عنصر است. تعداد این کارکترها می تواند حداکثر ۱۰۲۳ باشد.

Lyyy : نام اولین القاگر از دو القاگر تزویجی است.

Lzzz : نام دومین القاگر از دو القاگر تزویجی است.

K=coupling : عددی بدون واحد با مقداری بین صفر و یک است که مشخص کننده ضرب تزویجی است. اگر k منفی باشد جهت تزویج معکوس می شود که معادل است با تعویض پلاریته یکی از القاگر ها.

Kaaa : نام هسته قابل اشباع است که باید با K شروع شود و کاراکترهای پس از آن مشخص کننده نام عنصر است. تعداد این کاراکترها می تواند حداکثر ۱۰۲۳ باشد.

Lbbb , Lccc , Lddd : نام سیم پیچ های دور هسته Kaaa هستند. حداقل یک سیم پیچ لازم است و هر سیم پیچ باید دارای ساختار سیم پیچ مغناطیسی باشد.

Mname : نام مدل هسته قابل اشباع است.

MAG=magnetization : مقدار خاصیت معناطیسی اولیه هسته است که می تواند +۱ و ۰ یا -۱ باشد.[ برچسب ها ] : , , , ,
ارسال شده در : بخش الکترونیک
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233