اصطلاحات مهم در شبکه های صنعتی

Field  : منظور از فیلد، محیط کارخانه یا سالن تولید است.

Cell : منظور از سل، تابلو فرمان و کنترل یا اتاق کنترل کوچکی در محیط کارخانه را فیلد سل می گویند.

Simple Duplex

Process : منظور از پروسس فرآیندی در Field است که هدف کنترل آن می باشد.

Bus : باس یا اتوبوس در لغت به معنی وسیله نقلیه عمومی است. در حوزه ارتباطات صنعتی معمولا باس به مجموعه وسایل و تدابیری گفته می شود که از طریق آن عناصر محوطه می توانند به یکدیگر مرتبط گردیده و به رد و بدل کردن داده بپردازند.

Station : هر ستگاه یا وسیله ای که با یک انشعاب به باس شبکه متصل می شود را یک استیشن یا ایستکاه گوییم.

Segment : قسمتی از شبکه که بین دو تکرار کننده قرار می گیرد را یک سگمنت یا قسمت می گوییم. یک قسمت ممکن است شامل چند ایستگاه باشد.

Field Bus : فیلدباس عبارت از باسی که در سراسر محوطه کشیده شده است و اجزاء با گرفتن انشعاب به آن متصل می شوند. این باس استانداردهای مخصوص به خود را دارد.

Profi Bus : پروفی باس نوعی فیلدباس با پروتکل مشخص و استاندارد مخصوص به خود است.

Industrial Ethernet : اترنت صنعتی نوعی پروتکل برای شبکه های صنعتی است. به عبارت دیگر نوعی شبکه است.

Redundancy : ری دان دن سی یا افزونگی به تدبیری گفته می شود که اگر یک عنصر دچار اشکال گردید و از کار افتاد، عنصر دیگر به گونه ای وظیفه عضو معیوب را بر عهده بگیرد و کل سیستم از کار نیفتد. این تدبیر در سیستم های صنعتی بسیار ضروری است.

 

ارتباط بین دو جزء :

ارتباط بین دو جزء یا دو عنصر یا دو دستگاه بطور کلی از دو دیدگاه قابل بررسی است.

دیدگاه اول نحوه ارتباط

دیدگاه دوم نوع ارتباط

 

نحوه ارتباط بین دو جزء را به سه دسته می توان تقسیم کرد:

۱- ساده

۲- یک سویه یا نیمه داپلکس

۳- دو سویه یا داپلکس کامل

 

۱- ساده:

در این نوع ارتباط، داده و اطلاعات فقط در یک جهت انتقال می یابد. به عبارت دیگر داده فقط در یک جهت و از یک عنصر به عنصر دیگر منتقل می شود و انتقال اطلاعات در جهت عکس آن امکان پذیر نیست.

 

۲- یک سویه یا نیمه داپلکس:

در این نوع ارتباط، امکان انتقال داده در دو جهت وجود دارد یعنی اطلاعات می تواند از عنصر اول به عنصر دوم و همچنین از عنصر دوم به عنصر اول منتقل شود. اما در هر لحظه فقط امکان انتقال داده در یک جهت وجود دارد. به عبارت دیگر بین دو جزء یک کانال ارتباطی (یک کابل) موجود است که در هر لحظه توانایی انتقال داده را فقط در یک جهت دارد.

 

۳- دو سویه یا داپلکس کامل:

در این نوع ارتباط، امکان انتقال داده به طور همزمان در دو جهت وجود دارد. به عبارت دیگر در چنین حالتی بین دو جزء دو کانال ارتباطی (دو کابل) موجود است که با استفاده از آن می توان در هر لحظه اطلاعات را در دو جهت رد و بدل کرد. یعنی هر جزء در حالی که داده را از طریق یک کابل به سمت یک جزء دیگر می فرستد، در همان لحظه امکان دریافت داده از طریق کابل دوم را دارد.[ برچسب ها ] : , , , , , , ,
ارسال شده در : بخش الکترونیک
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233