سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر » الکترونیک
 
 
 
اجزاء شبکه های صنعتی و کنترل توزیع شده (۳)

در این مطلب می خواهیم به آشنایی پاره ای از اجزاء شبکه های صنعتی و کنترل توزیع شده بپردازیم.

درواقع می خواهیم یاد بگیریم که چگونه می توان با استفاده از اجزاء و عناصر گوناگون، اصول و دانش های قبلی را به صورت شبکه صنعتی پیاده نمود و از طریق آن به کنترل فرآیند با روش توزیع شده پرداخت.

 Components Of Industrial Networksادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
اجزاء شبکه های صنعتی و کنترل توزیع شده (۲)

در این مطلب می خواهیم به آشنایی پاره ای از اجزاء شبکه های صنعتی و کنترل توزیع شده بپردازیم.

درواقع می خواهیم یاد بگیریم که چگونه می توان با استفاده از اجزاء و عناصر گوناگون، اصول و دانش های قبلی را به صورت شبکه صنعتی پیاده نمود و از طریق آن به کنترل فرآیند با روش توزیع شده پرداخت.

Components Of Industrial Networksادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
اجزاء شبکه های صنعتی و کنترل توزیع شده (۱)

در این مطلب می خواهیم به آشنایی پاره ای از اجزاء شبکه های صنعتی و کنترل توزیع شده بپردازیم.

درواقع می خواهیم یاد بگیریم که چگونه می توان با استفاده از اجزاء و عناصر گوناگون، اصول و دانش های قبلی را به صورت شبکه صنعتی پیاده نمود و از طریق آن به کنترل فرآیند با روش توزیع شده پرداخت.

Components_Of_Industrial_Networksادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
افزونگی (Redundancy) سرعت بالا در شبکه های صنعتی و OSM

تثبیت وضعیت مجدد شبکه بعد از وقوع یک خطا و بازگشت آن به شرایط عادی امری ضروری در شبکه های صنعتی است.

زیرا در غیر این صورت ترمینال های متصل به شبکه ارتباط منطقی خود با آن را قطع نموده و شبکه عملا از کار می افتد.

 Redundancy OSMادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
اترنت صنعتی عادی و سریع

اترنت صنعتی ضابطه دیکری برای برای شبکه بر اساس استاندارد IEEE802.3 است.

امروزه اترنت ضابطه مورد استفاده در بیشتر از ۸۰% شبکه های محلی موجود درجهان است.

 
industrial ethernetادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
پروفی باس و انواع آن PROFIBUS

پروفی باس موفق ترین باس باز در محیط کارخانه (فیلدباس) می باشد و می تواند در کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

 
profibusادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
انواع کابل به لحاظ نوع رسانه

کابل ها را به لحاظ نوع رسانه مورد استفاده در آن و ویژگی های رسانه ای به دو دسته زیر تقسیم می کنند:

۱-کابل های الکتریکی

۲-کابل های فیبر نوری

Opticادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233