یکپارچگی مرحله برنامه ریزی در فناوری اطلاعات

انجام برنامه ریزی ها که بیشتر به عنوان تهیه ساختار و دستورالعمل برای مرحله اجرا در نظر گرفته میشود از ضروریات پروژه ها، به ویژه پروژه های فناوری اطلاعات، است.

برنامه ریزی خصوصاً برای اطمینان از پوشش تمامی نیازمندی ها، استفاده مؤثر از منابع و نیز برای ارزیابی کارایی پروژه در خلال اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین فرآیندهای کنترل، نظارت و مانیتورهای مدیریتی را تا حد زیادی تسهیل میکند.

یکپارچگی مرحله برنامه ریزی در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
ساختار شیمیایی فتورزیست

فتورزیست ها در صنعت چاپ به مدت یک قرن استفاده می شدند. در سال ۱۹۲۰ کاربرد وسیعی در صنعت مدارات چاپی یافتند. در سال ۱۹۵۰ صنعت نیمه هادی این تکنولوژی را برای ساخت ویفر بکار برد. در اواخر ۱۹۵۰ فتورزیست مثبت و منفی برای استفاده در نیمه هادی ها معرفی شدند. فتورزیست در واقع قلب فرآیند ماسک گذاری است.

 

ساختار شیمیایی فتورزیستادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
مدیریت یکپارچگی در فناوری اطلاعات

فعالیت های زیادی در طول مدت اجرا پروژه در جریان میباشد که از مراحل آغازین پروژه شروع و تا انتهای پروژه ادامه میباید.

این فعالیت ها در تیم ها و گروه های مختلف پروژه و توسط منابع انسانی به انجام میرسند.

مدیریت یکپارچگی در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
فتورزیست و انواع آن در الکترونیک

فتورزیست ها ترکیباتی هستند که حلالیت آنها بر اثر برخورد اشعه ماوراء بنفش به آن تغییر می کند.

ناحیه ای که نور به رزیست تابیده می شود ممکن است دچار حلالیت بیشتر و یا کمتر نسبت به ماده حلال شود که بر این اساس به دو نوع تقسیم بندی می شوند.
فتورزیست و انواع آنادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233