انواع ناکاملی ها در مکانیزم نفوذ

در مطالب قبلی به دو موضوع پدیده نفوذ و اهداف نفوذ در فناوری ساخت قطعات الکترونیکی بحث کردیم.

در ادامه این مباحث به موضوع انواع ناکاملی ها می پردازیم:

انواع ناکاملی ها در مکانیزم نفوذادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
برنامه ریزی مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات

برنامه ریزی برای مدیریت ریسک شامل فرآیندهایی است که روش ها و فرآیندهای مواجه با ریسک را در پروژه مشخص میکند.

این مورد باید به طور مشخص برای تمام پروژه ها انجام گیرد؛ زیرا ریسک های احتمالی و بالقوه برای پروژه ها متفاوت هستند، در نتیجه هر پروژه احتیاج به برنامه ریزی مشخصی دارد.

برنامه ریزی مدیریت ریسک در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
اهداف نفوذ در فناوری ساخت قطعات الکترونیکی

پدیده نفوذ در الکترونیک کاربرد مهم و اساسی در بحث ساخت و تولید قطعات الکترونیکی مخصوصا ترانزیستورها و مدارات مجتمع دارد.

کاربرد اصلی و اهداف کلی آن به دو دسته تقسیم می شود:
اهداف نفوذ در فناوری ساخت قطعات الکترونیکیادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
ریسک های معمول پروژه های فناوری اطلاعات

ریسک ها قسمتی از تمامی پروژه ها، خصوصاً پروژه های فناوری اطلاعات (با توجه به عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط) هستند.

ریسک ها با توجه به شرایط و محیط اجرایی پروژه متفاوت می باشند؛ اگرچه یکسری از ریسک های کلی برای تمام پروژه های فناوری اطلاعات وجود دارند.

ریسک های معمول پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
انتقال تصویر (وایرلس و اینترنت) - نورپردازی
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09371336025 & 09150462401
طراح و برنامه نویس سایت و نرم افزار
جهت سفارش طراحی یا خرید نرم افزار
طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال
تماس بگیرید :
E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233