توزیع اطلاعات در پروژه فناوری اطلاعات

توسعه یک برنامه ارتباطی برای پروژه ها و سازمان ها ضروری است ولی برای داشتن ارتباطات موثر کافی نیست.

مهم تر از توسعه برنامه، اطمینان از پیاده سازی طرح و توزیع درست اطلاعات در زمان های مورد نظر است.

توزیع اطلاعات در پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
بررسی زدایش در مدارات مجتمع

در این مطلب قصد داریم مراحل ساخت یک ترانزیستور را به ترتیب مرور کرده و روش های ارزیابی ترانزیستور ساخته شده جهت بررسی هرگونه عیب و مشکل در طول ساخت بررسی شود.

بررسی زدایش در مدارات مجتمعادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
ریسک های مدیریت نیروی انسانی در پروژه فناوری اطلاعات

ریسک ها قسمتی از هر پروژه و یا سازمان هستند و یکی از عمده ترین دلایل شکست پروژه ها و یا در خطر گرفتن یک سازماندر نظر گرفته میشوند.

داشتن برنامه مدیریت ریسک و نیز اجرای این فرآیند از ضروریات سازمان ها می باشد.

ریسک مدیریت نیروی انسانی در پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
قوانین فیک در پدیده نفوذ

برای تعیین میزان دقیق تراکم و محل پیوند، باید بدانیم تراکم برحسب چه پارامترهایی است و چگونه با مکان و زمان در این فرآیند تغییر می کند. قوانین فیک نحوه این تغییرات را بیان می کند.
قوانین فیک در پدیده نفوذادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
کنترل ریسک پروژه فناوری اطلاعات

ریسک ها قسمتی از پروژه های فناوری اطلاعات هساند و نوع و شدت آنها متفاوت بوده و وابستگی زیادی به نوع و شرایط پروژه دارد.

ریسک ها معمولاً در مراحل اولیه پروژه شناسایی شده و برنامه هایی برای مقابله با آنها توسعه می یابند.

کنترل ریسک پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233