برنامه ریزی مقابله با ریسک های پروژه فناوری اطلاعات

برنامه ریزی جهت مقابله با ریسک های پروژه شامل فرآیند توسعه برنامه ها برای کم کردن تهدیدها و مقابله با ریسک هایی است که اولویت آنها بالاتر از سایر ریسک ها ارزیابی شده است.

در این مرحله از مدیریت ریسک باید اطمینان حاصل شود که ریسک های مهم و تاثیرگذار مورد توجه بیشتری قرار میگیرند.

مقابله با ریسک پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
دلتاهای شبیه سازی در VHDL

از دلتاهای شبیه سازی برای تنظیم برخی از رویدادها در حین شبیه سازی استفاده می شود. به خصوص، رویدادهای با تاخیر صفر باید برای تولید نتایج پایدار مرتب شوند. اگر رویدادهای با تاخیر صفر به طور مناسب مرتب نشوند ممکن است در اجراهای مختلف شبیه سازی، نتایج متفاوت باشند.
Learn VHDLادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
کاربرد هوش مصنوعی در رباتیک

یکی از کاربردهای هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی در صنعت رباتیک است.

به زبانی ساده، هوش مصنوعی دانش ساخت ماشین ها یا برنامه های هوشمند است.

کاربرد هوش مصنوعی در رباتیکادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
تاخیر انتقال و اینرسی در VHDL

در VHDL از دو نوع تاخیر برای مدل سازی رفتارها استفاده می شود. تاخیر اینرسی متداول ترین کاربرد را دارد، و از تاخیر انتقال از جایی استفاده می شود که مدل تاخیر سیم نیاز نباشد.
learning VHDLادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233