امنیت شبکه های کامپیوتری

در چند دهه اولیه پیدایش سیستم های کامپیوتری، از شبکه های کامپیوتری بیشتر توسط پژوهشگران دانشگاه و برای ارسال نامه های الکترونیکی و یا توسط کارمندان شرکت ها برای به اشتراک گذاری چاپگر استفاده میشد.

در چنین شرایطی امنیت شبکه های کامپیوتری اهمیت چندانی نداشت. در حالی که امروزه میلیون ها نفر از مردمان عادی از شبکه های کامپیوتری جهت انجام امور بانکی، معاملات و خرید و فروش های خود استفاده میکنند و امنیت شبکه به عنوان یک مسئله اساسی پدیدار شده است.

امنیت شبکه های کامپیوتریادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
دستورات بلوکی در برنامه نویسی VHDL

بلوک ها یک سازوکار تقسیم در VHDL می باشند که به طراح اجازه می دهند نواحی مدل را به طور منطقی گروه بندی کند. بلوک ها مشابه نقشه شماتیک در یک سیستم ورود شماتیک می باشند. در یک سیستم ورود شماتیک معمولی، سطح یا قسمتی از طرح را می توان با چند نقشه شماتیک نشان داد. دلیل تقسیم بندی طرح ممکن است استانداردهای طراحی C در مورد تعداد قطعات مجاز بر روی یک نقشه، یا تقسیم بندی قابل فهم تر از نظر طراح باشد.

learning VHDL

 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
فرآیند و تکنیک های توسعه نرم افزار

نرم افزار به عنوان پایه و اساس بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات در نظر گرفته میشود و اکثر پروژه های فناوری اطلاعات شامل توسعه نرم افزار بوده و حتی در بعضی از پروژه ها، توسعه نرم افزار به عنوان فعالیت اصلی پروژه در نظر گرفته میشود.

تکنیک های توسعه نرم افزارادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
ژنریک ها در برنامه نویسی VHDL

ژنریک ها سازوکارهای عمومی ارسال اطلاعات به یک موجودیت می باشند. این اطلاعات می توانند از انواع مجاز در VHDL باشند.

طراح چه اطلاعاتی را به یک موجودیت ارسال می کند؟ بدیهی ترین و شاید پرکاربردترین اطلاعات ارسالی به موجودیت زمان های تاخیر صعود و نزول قطعه ای است که مدل سازی می شود.

learning VHDLادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
الگوریتم های زمان بندی پردازنده

یک فرآیند (Process) اساساً یک برنامه در حال اجراست.

منظور از برنامه در حال اجرا، کاری است که توسط زمان بند کار، انتخاب و وارد گردونه اجرا شده است ولی هنوز پایان نیافته و از سیستم خارج نشده است؛ اما الزاماً در حال حاضر CPU را در اختیار ندارد.

الگوریتم های زمان بندی پردازنده یکی از مواردی است که باید در مورد مدیریت فرآیندها در سیستم عامل مورد بررسی قرار گیرد.

الگوریتم زمان بندی پردازندهادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
راه اندازها در VHDL

VHDL برای اداره سیگنال های دارای چند راه انداز چند روش منحصر به فردی دارد. سیگنال های دارای چند راه انداز برای مدل سازی گذرگاه داده، گذرگاه های دوطرفه و غیره سودمند می باشد. مدل سازی درست این نوع از مدارها در VHDL به مفاهیم راه اندازهای سیگنال نیاز دارد. هر راه انداز VHDL یک مشارکت کننده در مقدار کل یک سیگنال است.

 

learning VHDLادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
برنامه ریزی مقابله با ریسک های پروژه فناوری اطلاعات

برنامه ریزی جهت مقابله با ریسک های پروژه شامل فرآیند توسعه برنامه ها برای کم کردن تهدیدها و مقابله با ریسک هایی است که اولویت آنها بالاتر از سایر ریسک ها ارزیابی شده است.

در این مرحله از مدیریت ریسک باید اطمینان حاصل شود که ریسک های مهم و تاثیرگذار مورد توجه بیشتری قرار میگیرند.

مقابله با ریسک پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
انتقال تصویر (وایرلس و اینترنت) - نورپردازی
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09371336025 & 09150462401
طراح و برنامه نویس سایت و نرم افزار
جهت سفارش طراحی یا خرید نرم افزار
طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال
تماس بگیرید :
E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233