فعال سازی نوترونی و آنالیز میکروپروب الکترونی در ارزیابی شیمیایی

هدف از این آزمایشات درصد مواد مختلف به کار رفته در ویفر از جمله ناخالصی ها، اکسید، فلز و… می باشد. روش های مرسوم این نوع ارزیابی عبارت اند از:

۱-تحلیل فعال سازی نوترونی

۲-آنالیز میکروپروب الکترونی
 
فعال سازی نوترونی و آنالیز میکروپروب الکترونی در ارزیابی شیمیاییادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
مدیریت ارتباطات در پروژه فناوری اطلاعات

در صنعت فناوری اطلاعات، کار کردن در انزوا و جدا از دیگران در پروژه ها و سازمان ها امکان پذیر نیست و کارها باید به صورت گروهی و یا تیمی انجام گیرد.

موفقیت کار تیمی در گرو چگونگی و توانایی افراد پروژه در ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف در سازمان پروژه است.

مدیریت ارتباطات در پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
بررسی نقشه برداری اشعه X و الکترونی در مدارات مجتمع

در ارزیابی ساختاری جهت تعیین نقص های ساختار کریستالی روش های متفاوتی به کار می رود.

اولین مورد زدایش است که در مطلب قبلی به آن اشاره شد.
 

بررسی نقشه برداری اشعه X و الکترونی در مدارات مجتمعادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
توزیع اطلاعات در پروژه فناوری اطلاعات

توسعه یک برنامه ارتباطی برای پروژه ها و سازمان ها ضروری است ولی برای داشتن ارتباطات موثر کافی نیست.

مهم تر از توسعه برنامه، اطمینان از پیاده سازی طرح و توزیع درست اطلاعات در زمان های مورد نظر است.

توزیع اطلاعات در پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
بررسی زدایش در مدارات مجتمع

در این مطلب قصد داریم مراحل ساخت یک ترانزیستور را به ترتیب مرور کرده و روش های ارزیابی ترانزیستور ساخته شده جهت بررسی هرگونه عیب و مشکل در طول ساخت بررسی شود.

بررسی زدایش در مدارات مجتمعادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
ریسک های مدیریت نیروی انسانی در پروژه فناوری اطلاعات

ریسک ها قسمتی از هر پروژه و یا سازمان هستند و یکی از عمده ترین دلایل شکست پروژه ها و یا در خطر گرفتن یک سازماندر نظر گرفته میشوند.

داشتن برنامه مدیریت ریسک و نیز اجرای این فرآیند از ضروریات سازمان ها می باشد.

ریسک مدیریت نیروی انسانی در پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
قوانین فیک در پدیده نفوذ

برای تعیین میزان دقیق تراکم و محل پیوند، باید بدانیم تراکم برحسب چه پارامترهایی است و چگونه با مکان و زمان در این فرآیند تغییر می کند. قوانین فیک نحوه این تغییرات را بیان می کند.
قوانین فیک در پدیده نفوذادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
انتقال تصویر (وایرلس و اینترنت) - نورپردازی
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09371336025 & 09150462401
طراح و برنامه نویس سایت و نرم افزار
جهت سفارش طراحی یا خرید نرم افزار
طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال
تماس بگیرید :
E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233