گزارش کار و عملکرد مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

گزارش کاری و پیشرفت (Status Reporting) از موارد مهم و کلیدی پروژه های فناوری اطلاعات (به خصوص برای کنترل پروژه) و نیز از ضروریات مدیریت سازمان ها در نظر گرفته میشود.

این فرآیند به تشخیص مشکلات در مراحل اولیه و نیز انجام به موقع کارهای اصلاحی مناسب کمک میکند.

علاوه بر کمک عارضه یابی، برای مدیریت کارایی، زمان، هزینه و تنظیم و اصلاح حجم کار پرسنل نیز به طور مؤثر استفاده میشود.

گزارش کار و عملکرد مدیریت پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
ساخت مدارات مجتمع CMOS – بخش ۲

ایجاد یک مدار مجتمع در سه مرحله اصلی و کاملا مجزا شامل طراحی، تولید ماسک و ساخت صورت می پذیرد. در مرحله اول، ساخت چیپ توسط طراح مدار پایه ریزی می شود و درواقع جانمایی (Layout) مدار مشخص می شود.

ساخت مدارات مجتمع CMOSادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
اصول مدیریت استراتژیک در پروژه فناوری اطلاعات

همانطور که قبلا به آن اشاره شد، مدیریت استراتیژیک یک فرآیند پویا با نگاه بلند مدت برای جهت دادن به اهداف، استراتژی ها و پیشبرد کسب و کار است.

مدیریت استراتژیک اصول و قواعد خاصی دارد، که مهمترین اصول اولیه آن عبارتند از:

۱- استراتژی

۲- رویکرد استراتژیک

۳- فرآیند مدیریت استراتژیک

اصول مدیریت استراتژیک پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
ساخت مدارات مجتمع CMOS – بخش ۱

ایجاد یک مدار مجتمع در سه مرحله اصلی و کاملا مجزا شامل طراحی، تولید ماسک و ساخت صورت می پذیرد. در مرحله اول، ساخت چیپ توسط طراح مدار پایه ریزی می شود و درواقع جانمایی (Layout) مدار مشخص می شود.

ساخت مدارات مجتمع CMOSادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
مدیریت استراتژیک در پروژه فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک یک فرآیند پویا با نگاه بلند مدت برای جهت دادن به اهداف، استراتژی ها و پیشبرد کسب و کار است که در ارتباط با پرسنل، مدیریت و هدایت، فناوری و فرآیندها می باشد.

ترکیب این موارد کمک به سزایی به جهت دادن به استراتژی سازمان و موفقیت در ارائه خدمات مورد نظر میکند.

در این مطلب به بررسی بحث های مقدماتی درمورد مدیریت استراتژیک می پردازیم.

مدیریت استراتژیک پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
روش های ارزیابی الکترونی – نوری

این آزمایشات با اندازه گیری چگالی الکترون ها و یا زمان ترکیب الکترون ها و حفره ها به بررسی خواص الکتریکی مواد می پردازند.
 
ارزیابی الکترونی - نوری
 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
تشخیص ریسک ها در پروژه فناوری اطلاعات

تشخیص ریسک ها اولین مرحله و پایه و اساس فرآیند مدیریت ریسک ها بوده و تمامی فعالیت های مدیریت ریسک بر اساس این مرحله شکل میگیرد.

موفقیت طرح مقابله با ریسک، وابستگی زیادی به تشخیص درست ریسک ها در این مرحله دارد.

تشخیص ریسک در پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
انتقال تصویر (وایرلس و اینترنت) - نورپردازی
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09371336025 & 09150462401
طراح و برنامه نویس سایت و نرم افزار
جهت سفارش طراحی یا خرید نرم افزار
طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال
تماس بگیرید :
E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233