شبکه های تاخیر پذیر

یک نوع جدید از انتقال داده، که ممکن است در آینده نزدیک به یکی از اجزای مهم اینترنت تبدیل شود، سیستم شبکه های تاخیر پذیر یا شبکه های تحمل تاخیر هستند.

در ادامه به بررسی این نوع انتقال خواهیم پرداخت.

شبکه تحمل تاخیرادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
نحوه عملکرد PLC ها

Cpu وقتی در شرایط RUN (شرایط کار) قرار گرفت، شروع به اجرای یک سیکل تکراری به نام سیکل اسکن (scan Cycle) می نماید. منظور از سیکل تکراری، مراحل مختلفی است که دائما اجرا می شوند.

Operation PLC

 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
مدیریت فضا و روش های تخصیص فضای آزاد

یکی از مهم ترین سرویس هایی که یک سیستم عامل ارائه میکند، مدیریت فایل است.

یک فایل، مجموعه ای از اطلاعات وابسته تعریف شده به وسیله سازنده فایل است.

فایل ها توسط سیستم عامل بر روی دستگاه های فیزیکی نگاشته میشوند. به منظور سهولت کار با فایل ها، معمولاً آنها را در فهرست هایی سازمان میدهند.

الگوریتم های تخصیص فضای آزاد و مدیریت فضاادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
پیکربندی تایمر کانتر صفر در محیط بسکام

تایمر/کانتر صفر به صورت ۸ بیتی است و حالت تایمر، کلاک خود را از کلاک اصلی سیستم و یا تقسیمی از آن می گیرد و در حالت کانتر، کلاک آن از بیرون و از طریق پایه T0(Portb.0) تامین می کند.

هنگامی که از تایمر/کانتر صفر در مدهای تولید موج مربعی (PWM or CTC) استفاده می شود پایه Portb.3 به نام Oc0 محل ظاهر شدن موج مربعی بر روی آن خواهد بود.

 
Timer Counter0
 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
سبک های معماری سیستم های توزیع شده

سیستم های توزیع شده، اغلب قطعات پیچیده ای هستند که قطعات در چندین ماشین پراکنده هستند. جهت مهار کردن پیچیدگی آنها، این سیستم ها باید به طور مناسب سازمان دهی شوند.

روش های مختلفی برای سازمان دهی سیستم های توزیع شده وجود دارد، ولی واضح ترین آنها، تصمیم گیری بین سازمان منطقی مجموعه قطعات نرم افزاری و سیستم فیزیکی است.

معماری سیستم های توزیع شدهادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
آشنایی با ساختمان PLC ها

PLC به عنوان یک کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی، از قسمت ها و بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از آنها وظیفه خاصی را برعهده دارد.

 

Structure PLC

 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
اجزای سیستم

در تعریف کلی، سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را احراز کرده، ضمن پیروی از نظم و سازمان خاص، در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت کند؛ مانند نرم افزار های کامپیوتری، سیستم بدن انسان و سیستم منظومه شمسی …
اجزای سیستمادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233