کنترل ریسک پروژه فناوری اطلاعات

ریسک ها قسمتی از پروژه های فناوری اطلاعات هساند و نوع و شدت آنها متفاوت بوده و وابستگی زیادی به نوع و شرایط پروژه دارد.

ریسک ها معمولاً در مراحل اولیه پروژه شناسایی شده و برنامه هایی برای مقابله با آنها توسعه می یابند.

کنترل ریسک پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
انواع ناکاملی ها در مکانیزم نفوذ

در مطالب قبلی به دو موضوع پدیده نفوذ و اهداف نفوذ در فناوری ساخت قطعات الکترونیکی بحث کردیم.

در ادامه این مباحث به موضوع انواع ناکاملی ها می پردازیم:

انواع ناکاملی ها در مکانیزم نفوذادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
برنامه ریزی مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات

برنامه ریزی برای مدیریت ریسک شامل فرآیندهایی است که روش ها و فرآیندهای مواجه با ریسک را در پروژه مشخص میکند.

این مورد باید به طور مشخص برای تمام پروژه ها انجام گیرد؛ زیرا ریسک های احتمالی و بالقوه برای پروژه ها متفاوت هستند، در نتیجه هر پروژه احتیاج به برنامه ریزی مشخصی دارد.

برنامه ریزی مدیریت ریسک در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
اهداف نفوذ در فناوری ساخت قطعات الکترونیکی

پدیده نفوذ در الکترونیک کاربرد مهم و اساسی در بحث ساخت و تولید قطعات الکترونیکی مخصوصا ترانزیستورها و مدارات مجتمع دارد.

کاربرد اصلی و اهداف کلی آن به دو دسته تقسیم می شود:
اهداف نفوذ در فناوری ساخت قطعات الکترونیکیادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
ریسک های معمول پروژه های فناوری اطلاعات

ریسک ها قسمتی از تمامی پروژه ها، خصوصاً پروژه های فناوری اطلاعات (با توجه به عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط) هستند.

ریسک ها با توجه به شرایط و محیط اجرایی پروژه متفاوت می باشند؛ اگرچه یکسری از ریسک های کلی برای تمام پروژه های فناوری اطلاعات وجود دارند.

ریسک های معمول پروژه فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
پدیده نفوذ

نفوذ حاصل حرکت خود به خودی ذرات در جامد، مایع و گاز در سه جهت می باشد.

هنگامی که غلظت ذرات یکنواخت است و حرکت به صورت isotropic باشد جریان ذرات در هر جهت برابر با جریان در جهت مخالف است،

 

پدیده نفوذادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
کنترل تغییرات اسکوپ در فناوری اطلاعات

کنترل تغییرات اسکوپ از مهم ترین قسمت های مدیریت اسکوپ است.

اگرچه اسکوپ در اوایل پروژه تعریف میشود ولی برای بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات، تعریف اولیه بنا به شرایطی دچارتغییرات میشود.

کنترل تغییرات اسکوپ در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
انتقال تصویر (وایرلس و اینترنت) - نورپردازی
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09371336025 & 09150462401
طراح و برنامه نویس سایت و نرم افزار
جهت سفارش طراحی یا خرید نرم افزار
طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال
تماس بگیرید :
E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233