برنامه نویسی مولتی ویبراتور مونواستابل با ARM

خروجی یک مولتی ویبراتور مونواستابل زمانی که ورودی تحریک می شود در مدت زمان مشخصی که از قبل تعریف شده است فعال می شود و سپس غیرفعال می شود.

در این پروژه، وقتی سویچی فشرده می شود؛ یک LED برای ۵ ثانیه روشن خواهد شد.

 
Learning ARM
 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
لایه انتقال در شبکه های کامپیوتری

لایه انتقال (Transport Layer) در کنار لایه شبکه، قلب سلسله مراتب پروتکل را تشکیل میدهد.

وظیفه لایه انتقال که روی لایه شبکه ساخته میشود، این است که با استفاده از سرویس دیتاگرام یا مدارهای مجازی، بسته ها را به روشی قابل اعتماد و کم هزینه از ماشین مبدأ به ماشین مقصد تحویل دهد؛ فارغ از ماهیت فیزیکی شبکه مورد استفاده.

لایه انتقال شبکه کامپیوتریادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
پروسس های غیرفعال در VHDL

پروسس هایی که در بخش دستوری یک موجودیت وجود دارند پروسس های غیرفعال نامیده می شوند.

پروسس های غیرفعال با پروسس های نرمال تفاوت داشته و انتساب سیگنال در آنها مجاز نیست. این پروسس ها در تمام توابع بررسی استفاده می شوند.

 
Learning VHDL
 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
انواع ارتباطات در سیستم های توزیعی

برای درک روش های مختلف ارتباطی که میان افزارها برای برنامه های کاربردی ایجاد میکنند، بهتر است میان افزار را به عنوان یک سرویس افزوده در سرویس های مشتری – خدمتگزار تصور کرد.

برای مثال، یک سیستم پست الکترونیک را در نظر بگیرید.

ارتباط در سیستم های توزیع شدهادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
مشکلات تخصیص همزمان سیگنال در VHDL

یکی از مشکلاتی که اغلب طراحان در استفاده از دستورات انتساب سیگنال ترتیبی با آن مواجه می شوند این است که مقدار تخصیص یافته در آخرین انتساب بی درنگ ظاهر نمی شود. اگر طراح به مقدار جدید نیاز داشته باشد این مهم می تواند باعث رفتار نادرست مدل شود.

 
Learning VHDL
 ادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
سیستم های اطلاعاتی توزیع شده

یکی دیگر از گروه های مهم سیستم های توزیعی در سازمان هایی مشاهده میشود که گرچه با مجموعه ای از برنامه های کاربردی شبکه شده سر و کار دارند، اما قابلیت کار با هم برای آنها تجربه ای بسیار سخت است.

سیستم های اطلاعات توزیعیادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
دستور ترتیبی WAIT در VHDL

طرح با استفاده از دستور WAIT می تواند اجرای متوالی پروسس یا زیربرنامه را معلق کند. شرایط از سرگیری اجرای پروسس یا زیربرنامه معلق شده به یکی از سه روش زیر مشخص می شود:

انتظار روی تغییرات سیگنال (WAIT ON)

انتظار تا درست ارزیابی شدن یک عبارت (WAIT UNTIL)

انتظار برای زمانی مشخص (WAIT FOR)

 
learning VHDLادامه نوشته
ارسال شده در : بخش الکترونیک
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
انتقال تصویر (وایرلس و اینترنت) - نورپردازی
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09371336025 & 09150462401
طراح و برنامه نویس سایت و نرم افزار
جهت سفارش طراحی یا خرید نرم افزار
طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال
تماس بگیرید :
E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233