کنترل تغییرات اسکوپ در فناوری اطلاعات

کنترل تغییرات اسکوپ از مهم ترین قسمت های مدیریت اسکوپ است.

اگرچه اسکوپ در اوایل پروژه تعریف میشود ولی برای بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات، تعریف اولیه بنا به شرایطی دچارتغییرات میشود.

کنترل تغییرات اسکوپ در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
برنامه ریزی اسکوپ در فناوری اطلاعات

برنامه ریزی برای اسکوپ شامل فرآیند های مشخص کردن کاری که باید انجام گیرد، حوزه فعالیت هایی که باید پوشش داده شود و نیز خروجی هایی که باید تحویل شوند میباشد.

همچنین نحوه تعیین یا مشخص کردن تایید، کنترل و چگونگی شکست کار (در سطح بالا) نیز در برنامه ریزی اسکوپ پوشش داده خواهد شد.

برنامه ریزی اسکوپ در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
مقدمه ای بر مدیریت اسکوپ در فناوری اطلاعات

اسکوپ را میتوان به عنوان مجموعه تحویل دادنی ها در نظر گرفت.

همچنین اسکوپ اشاره به کلیه کارهایی دارد که برای ارائه خروجی ها و رسیدن به اهداف پروژه ضروری در نظر گرفته میشود.

مدیریت اسکوپ در فناوری اطلاعاتادامه نوشته
ارسال شده در : بخش کامپیوتر
 
 
  دکتری تخصصی برق الکترونیک
طراح مدارهای الکترونیکی
برنامه نویس انواع میکروها
مشاوره و اجرای لینک های وایرلس
پیاده سازی سیستم های مبتنی بر شبکه
E_mail: electronic@sabzelco.ir
Tel: 09150462401
توسعه دهنده برنامه های سمت سرور

طراحی و برنامه نویسی سایت و پرتال های حرفه ای

E_mail: computer@sabzelco.ir
Tel: 09371974233